loader image

Наші соціальні мережі

DM Production

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ МЕДІА ПРОДАКШЕНУ

Фізична особа підприємець — Мошківська Таїсіїя Володимирівна (адреса електронної пошти: info@dmedia.space) (адреса – м. Київ, Райдужна 13В, кВ 359) яка використовує творчий псевдонім —DM Production (далі – Виконавець або Продакшн), з одного боку, пропонує фізичним особам, фізичним особам підприємцям та юридичним особам (далі — Замовник (ки) або Клієнт (ти), з іншого боку, можливість замовити, оплатити та отримати послуги у сфері створення відео контенту, фотографій, розробки веб-порталів, проведення прямих ефірів та поліграфії (послуги продакшну) на умовах, визначених цим Договором. Сторони цього Договору разом іменуються — Сторони, а окремо — Сторона.

До моменту укладання з конкретним Замовником цей Договір має статус оферти Виконавця. Договір розміщений в електронній формі на веб-сайті Виконавця https://dmedia.space/ є договором приєднання згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України, а тому Сторона-Замовник не може пропонувати свої умови для внесення доповнень або змін до цього Договору або пропонувати змінити умови цього Договору. У разі згоди Замовника з умовами цього Договору він має можливість укласти його з Виконавцем шляхом приєднання.

Цей Договір вважається укладеним (набирає чинності) в електронній формі відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» з моменту безумовного та повного прийняття (погодження, Акцепту) Замовником умов цього Договору, про що свідчить заповнення та надання Замовником Виконавцю відповідного електронного формуляра повідомлення про згоду із договором (акцепт).

Приєднуючись до цього Договору, Замовник тим самим підтверджує, що він отримав електронний екземпляр цього Договору у формі, що унеможливлює зміну його змісту, ознайомився повністю з умовами цього Договору, не має зауважень чи заперечень, за умовами договору та зобов’язується належним чином виконувати покладені на зобов’язання за цим Договором.

Цей Договір укладається без підписання Сторонами письмових екземплярів Договору. На вимогу Замовника, йому надається електронне підтвердження факту укладання цього Договору (зокрема, електронний екземпляр цього Договору у редакції, що діє на дату укладання). Договір, укладений із дотриманням зазначених вище умов, за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі.

Цей договір згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України є публічним, тобто його умови є однаковими для всіх Замовників незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець).

Акцепт – прийняття Замовником пропозиції Виконавця укласти цей договір на умовах, зазначених у цьому Договорі.
Веб-сайт – сайт Виконавця, на якому міститься актуальний перелік послуг та їх вартість за URL-адресою: https://dmedia.space/
Замовлення — належним чином оформлена Замовником електронна форма заявки на придбання окремих послуг продакшну, загальна вартість замовлених послуг, самі послуги, які вибрав Замовник, а також інформація про Замовника (дані, що надають можливість ідентифікувати Замовника, ПІБ, номер телефону, електронну адресу, адресу доставки, інші дані).
Замовник — фізична особа, фізична особа підприємець або юридична особа, яка набула договірних відносин з Виконавцем на умовах, зазначених у Договорі.
Виконавець — Фізична особа — підприємець — Мошківська Таїсіїя Володимирівна яка використовує творчий псевдонім — DM Production (адреса електронної пошти: info@dmedia.space, яка надає послуги у сфері створення відео контенту, фотографій, розробки веб-порталів, проведення прямих ефірів та поліграфії, опис яких представлений на Веб-сайті.
Публічна оферта — публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі з метою укласти договір про надання послуг на певних умовах, зазначених у Договорі.
Треті особи — це особи, які безпосередньо залучені до оформлення та виконання Замовлення.
Послуги – послуги продакшну (зйомка відео, створення відеоматеріалів в електронному вигляді, розробка та обслуговування веб-порталів (веб-сайтів), створення фотографій в електронному вигляді, друк фотографій та полотен, створення та друк фотокниг), а також супутні послуги (послуги, що надаються третіми особами, але на замовлення та під відповідальність продакшену (відеозйомка, моушн-дизайн, ретуш фотографій, послуги візажиста, стиліста, перукаря, послуги з оренди фотостудій та інших місць для проведення відео та фотозйомки) які в цілому охоплюються поняттям послуги продакшну та які пропонуються до замовлення відповідно до асортименту та цін, зазначених на Веб-сайті.

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної та безумовної згоди Замовником на укладення Договору у повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України.
1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцепту.
1.4. Цей Договір набирає чинності з моменту оформлення Замовлення. Таким чином, Замовник дає згоду здійснити оплату, що пропонуються Виконавцем послуг та діє до моменту отримання Замовником послуг від Виконавця у повному обсязі та повного розрахунку з ним.
1.5. Зобов’язання Виконавця за Договором вважаються виконаними з моменту передачі результатів виконаних послуг у повному обсязі згідно з умовами Замовлення.

2.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги продакшену, перелік яких зазначений у підтвердженому Виконавцем Замовленні, а Замовник зобов’язується їх сплатити та прийняти у порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

3.1. Відповідно до умов цього Договору, Виконавець та Замовник зобов’язуються добровільно та сумлінно виконувати всі обов’язки, передбачені цим Договором.
3.2. ВИКОНАВЕЦЬ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:

Відеозйомка

3.2.1. Відповідно до Замовлення провести відеозйомку Замовника або інших осіб зазначених Замовником, на професійному та технічному рівні, підтвердженому відео роботами в портфоліо на Веб-сайті або в офіційних соціальних мережах продакшену, відповідно до особистих уявлень відео оператора, режисера, режисера монтажу або за участі третьої особи яка надає професійні послуги в даній сфері про те, в якому стилі та з яким рівнем втручання/невтручання має бути проведена зйомка або створене відео або інші статичні або динамічні зображення (у форматах MP4, MOV, MKV, MTS, або в інших форматах відео), а також інші графічні матеріали, що демонструють образ Замовника або інших осіб, зазначених Замовником (далі «матеріали» або «відео»).

3.2.1.1. Якщо це передбачено умовами Замовлення, здійснити обробку відео: монтаж, моушн дизайн або корекцію (кольорова корекція, кадрування, різкість та контраст).

3.2.1.2. Якщо це передбачено умовами Замовлення, робити запис на носій цифрових матеріалів або робити запис на хмарне сховище та надання доступу до файлів замовнику, формат файлу зображення MP4, MOV, MKV, MTS, або в інших форматах відео.

3.2.1.3. Забезпечити технічну якість цифрових відео матеріалів на рівні не нижче 1920х1080 або в інших роздільних здатностях в залежності від умов Замовника.

3.2.1.4. Надати Замовнику результати відеозйомки відповідно до умов Замовлення.

3.2.1.5. Надавати консультації з питань користування Веб-сайтом та з питань оформлення Замовлення.

Фотозйомка
3.2.2. Відповідно до Замовлення провести фотозйомку Замовника або інших осіб зазначених Замовником, на професійному та технічному рівні, підтвердженому фотографіями в портфоліо на Веб-сайті, відповідно до особистих уявлень Фотографа або за участі третьої особи яка надає професійні послуги в даній сфері про те, в якому стилі та з яким рівнем втручання/невтручання має бути проведена зйомка та створити фотографії або відео або інші статичні або динамічні зображення (у форматі JPEG.), а також інші графічні матеріали, що демонструють образ Замовника або інших осіб, зазначених Замовником (далі «матеріали» або «фотографії»).
3.2.2.1. Якщо це передбачено умовами Замовлення, здійснити обробку фотографій: ретуш або корекцію (кольорова корекція, кадрування, різкість та контраст фотографій).
3.2.2.2. Якщо це передбачено умовами Замовлення, робити запис на носій цифрових фотографій або робити запис на хмарне сховище та надання доступу до файлів замовнику, формат файлу зображення JPEG.
3.2.2.3. Забезпечити технічну якість цифрових фотографій на рівні не нижче 3200 пікселів по довгій стороні фотографії.
3.2.2.4. Надавати консультації з питань користування Веб-сайтом та з питань оформлення Замовлення.
3.2.2.5. Надати Замовнику результати фотозйомки відповідно до умов Замовлення.

Веб-портали

3.2.2. Відповідно до Замовлення провести розробку веб-порталу Замовника або інших осіб зазначених Замовником, на професійному та технічному рівні, підтвердженому роботами та досвідом в портфоліо на Веб-сайті, відповідно до особистих уявлень розробника або за участі третьої особи яка надає професійні послуги в даній сфері про те, в якому стилі та з яким рівнем втручання/невтручання має бути проведена розробка та створити веб-портал.
3.2.2.1. Якщо це передбачено умовами Замовлення, здійснити розробку веб-порталу на хостингу Замовника.
3.2.2.2. Якщо це передбачено умовами Замовлення, передати повний доступ до веб-порталу замовника, в тому випадку якщо Замовник буде самостійно обслуговувати веб-портал і Виконавець не несе відповідальності за розроблений веб-портал.
3.2.2.3. Забезпечити технічну якість розробленого веб-порталу.

3.3. ВИКОНАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО:
3.3.1. В односторонньому порядку зупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Замовником умов цього Договору.
3.3.2. Змінювати цей Договір в односторонньому порядку до його укладення.
3.3.3. Вносити зміни до інформації, розміщеної на Веб-сайті в односторонньому порядку та на свій розсуд.
3.3.4. Залучати третіх осіб для надання допоміжних послуг, пов’язаних із Замовленням (відео операторів, режисерів, режисерів монтажу, режисерів прямих ефірів, фотографів, програмістів, менеджерів, ретушера, стиліста по волоссю, візажиста, орендарів фотостудій, орендарів відео та фото обладнання, дата центрів, хостингові компанії, юристів, бухгалтерів, різноробочий персонал).
3.3.5. Змінювати термін надання послуг, які замовив Клієнт, попередньо повідомляючи про такі зміни Замовнику.
3.3.6. Без додаткового повідомлення або дозволу від Замовника та без обмежень щодо термінів та території:

  • використовувати та публікувати (у тому числі повторно) Матеріали;
  • вносити до Матеріалів будь-які зміни, які потрібні Виконавцю;
  • об’єднувати Матеріали з текстовими даними та (або) з іншими зображеннями та (або) матеріалами;
  • використовувати Матеріали в ілюстраціях, маркетингових заходах, художніх творах, редакційних матеріалах, рекламі, корпоративних матеріалах, публікаціях у соціальних мережах та портфоліо на Веб-сайті Виконавця.

3.3.7. Виконавець має повне право змінити ціни надання послуг.

3.3.8. Якщо надання послуг несуть репутаційні або будь-які інші втрати продакшену Виконавець має повне право відмовити Замовнику в наданні послуг, або внести корективи в ціну послуги яку надає Виконавець щоб покрити свої втрати.

3.3.9. Виконавець має право змінити ціну замовлення Замовника в тому випадку якщо складність виконання замовлення збільшитеся.

3.4. ЗАМОВНИК ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:
3.4.1. До моменту оформлення Замовлення ознайомитись зі змістом цього Договору, а також умовами оплати та доставки на Веб-сайті.
3.4.2. Дотримуватись умов цього Договору.
3.4.3. Прийняти надані послуги та оплатити їхню вартість послуг до моменту надання це становить 50% (аванс) та в момент отримання 50%. В деяких випадках оплата за послуги продкашену можуть становити 100% від вартості послуг які надає продакшн, тобто по повній передоплаті послуг.
3.4.4. Після оплати та отримання Замовлення не претендувати на додаткову винагороду чи отримання інформації про подальші продажі, результати розповсюдження, публікації та (або) інших способів використання Матеріалів.
3.4.5. Звільнити від відповідальності Виконавця, його спадкоємців, законних представників та правонаступників, а також усіх осіб, що діють від імені Виконавця, та тих, у чиїх інтересах діє Виконавець, у зв’язку з будь-яким використанням Матеріалів та з будь-якими внесеними до них змінами, у тому числі від відповідальності за позовами про дифамацію чи вторгнення у приватне чи суспільне життя.
3.4.6. При використанні відео матеріалів, фотографій, веб-порталів у соціальних мережах та в мережі Інтернет (на сайтах, блогах, порталах новин) вказувати Виконавця як автора фотографій.

3.4.7. Замовник до початку зйомки попереджає Виконавця про свої побажання та вподобання щодо бажаного результату зйомки.
3.5. ЗАМОВНИК МАЄ ПРАВО:
3.5.1. Вимагати від Виконавця надання послуг відповідно до умов цього Договору.

4.1. Замовник самостійно оформляє Замовлення на Веб-сайті шляхом вибору конкретного виду послуг та надсилання деталей Замовлення через форму замовлення, електронною поштою, усно в телефонному режимі за номерами телефону, зазначеними на Веб-сайті, попередньо ознайомившись з умовами цього Договору.
4.2. Після вибору переліку та кількості послуг, які Замовник хоче отримати від Виконавця, Замовник заповнює дані у відповідній формі та вибирає опцію «надіслати».
4.3. Замовлення вважається оформленим та прийнятим до виконання лише в тому випадку, якщо:
4.3.1. Замовник завершив дії щодо оформлення замовлення одним зі способів, зазначених у п. 4.1 цього Договору, а Виконавець підтвердив прийняття Замовлення. У деяких випадках прийняття Замовлення може проходити автоматично шляхом надсилання підтвердження прийняття замовлення на адресу електронної пошти, вказану Замовником.
4.3.2. У разі, якщо Виконавець не підтвердить Замовнику про прийняття замовлення на роботу або Замовник відмовляється від оформлення Замовлення, таке Замовлення вважається неоформленим та не підлягає виконанню.
4.4. Замовник несе повну відповідальність за достовірність даних, які він вказує при оформленні Замовлення та усвідомлює ризик можливого неотримання повідомлень від Виконавця внаслідок неправильної вказівки своїх контактних даних.
4.5. У разі оформлення Замовлення на проведення зйомки неповнолітніх, Замовник акцептуючи цей договір та оформляючи Замовлення, підтверджує та гарантує, що є одним з батьків та (або) іншим законним представником неповнолітнього учасника зйомки та від свого імені, а також від імені іншого з батьків та (або) іншого законного представника дає згоду обох батьків як на зйомку, так і на використання матеріалів зйомки Виконавців у відповідність до пункту 3.3.6 цього Договору.

5.1. Виконавець на запит Замовника може надати додаткову інформацію, пов’язану з послугами, оформленням та виконанням Замовлення.
5.2. Виконавець не несе відповідальності за достовірність інформації про послуги, що надаються третіми особами та які не надаються безпосередньо Виконавцем.
5.3. Виконавець підтверджує готовність надати всі послуги, зазначені на Веб-сайті, але у разі наявності перешкод, що не залежать від волі Виконавця, Виконавець може виключити такі послуги із замовлення, попередньо повідомивши про це Замовника.
5.4. Виконавець залишає за собою право відмовити Замовнику у наданні послуг без будь-якої причини або у зв’язку з неналежним виконанням Замовником своїх обов’язків за попередніми Замовленнями.

6.1. Замовник має право отримати Замовлення шляхом завантаження Виконавцем відео матеріалів або фотографій на хмарне сховище та надавши доступ до цього хмарного сховища Замовнику та сповістивши його.

6.2. Замовник має право отримати після виконання всіх робіт на веб-порталі Замовника всі доступи для входу веб-порталу. Виконавець не несе відповідальності за втрату доступів до веб-порталу Замовником, також Виконавець не несе відповідальності за будь які зміни на веб-порталі Замовником якщо це спричинить не стабільну роботу веб-порталу або повність зупинить роботу самого веб-порталу.

6.1. Замовник має право отримати Замовлення шляхом самостійного вивезення або скористатися послугами кур’єрської доставки якщо замовлення є фізичним або записане на файловий носій.
6.3. Самостійне вивезення здійснюється Замовником у погодженому з Виконавцем місці видачі Замовлення.
6.4. Режим роботи Виконавця та час доставки вказано на Веб-сайті. Термін доставки може бути змінено Виконавцем в односторонньому порядку. До неможливості виконання Замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або обставини непереборної сили.
6.5. Доставка Замовлення кур’єром здійснюється за погодженням із Замовником та за вказаною ним при оформленні Замовлення адресою.
6.6. Право власності на результати надання послуг, а також ризик його випадкового пошкодження або втрати переходять до Замовника з моменту передачі Замовника безпосередньо до рук Замовника (у разі самовивезення), а у разі доставки – з моменту передачі Замовлення кур’єрській службі для доставки Замовнику.
6.7. При отриманні Замовлення через кур’єрську службу Замовник повинен у присутності представника кур’єра перевірити відповідність якісним та кількісним характеристикам (найменування, кількість, комплектність), якщо отримане замовлення не відповідає умовам Замовлення, Замовник повинен повідомити про це виконавця протягом 3-х днів з моменту отримання.

7.1. Загальна сума Замовлення складається із загальної вартості всіх замовлених послуг.
7.2. Ціна кожної конкретної послуги встановлюється на Веб-сайті та може бути вказана як у національній валюті, так і у валютному еквіваленті (Долар США, Євро). У разі встановлення ціни послуги у валютному еквіваленті (Долар США, Євро) ціна послуги визначається за курсом продажу валют до гривні, встановленої АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» на день проведення оплати. Ціна кожної конкретної послуги, встановлена на Веб-сайті, може змінюватись Виконавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлену та оплачену послугу не підлягає зміні.
7.3. Оплата Замовлення здійснюється Замовником у національній валюті шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця за фактом отримання Замовлення або шляхом передоплати у сумі за узгодженням сторін. При оплаті на поточний рахунок Виконавця всі витрати на здійснення переказу (в т.ч. банківські комісії банку платника) несе Замовник.
7.4. Виконавець має право надавати знижки на певні послуги або товари та встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, порядок та умови нарахування вказуються на Веб-сайті та можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.
7.5. Замовник має право вимагати повернення коштів лише у разі виконання Замовлення з порушенням вимог щодо якості, передбачених у п.п. 3.2.1.2. – 3.2.1.4., 3.2.2.2. – 3.2.2.4.цього Договору. Повне повернення коштів можливе лише у разі невідповідності якості понад 2/3 від загальної кількості виконаних послуг. В інших випадках сума, що підлягає поверненню, визначається у відсотковому співвідношенні до кількості неякісних наданих послуг. Повернення коштів провадиться за вирахуванням комісії платіжних систем. У разі повернення коштів Замовник повинен надати необхідні реквізити для переказу грошей на свою картку (рахунок). Повернення коштів здійснюється протягом 30 робочих днів із моменту погодження Виконавцем запиту на повернення. При цьому із суми коштів, що підлягають поверненню, виключаються суми, оплачені за послуги третіх осіб – ретушер, стиліст, візажист, оренда фотостудії тощо.
7.6 У разі скасування Замовлення, за яке було внесено аванс, повернення коштів можливе не пізніше ніж за 5 днів до зйомки. Повернення коштів менш ніж за 5 днів до зйомки неможливе.
7.7 Оплата за викуплені, але не використані протягом строку їхньої дії подарункові сертифікати не повертається.

 

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони відповідають відповідно до чинного законодавства України.
8.2. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок неналежного використання придбаних ним товарів чи послуг.
8.3. Виконавець не несе відповідальності за якість відео матеріалів, фотографій, веб-порталів та інший послуг продакшену які розміщені на офіційному сайті DM Production (колір, яскравість, контрастність), якщо відео або фотозйомка проводиться не у фотостудії (зокрема у спортивному залі, на вулиці, та будь-яких інших приміщеннях, не призначених для зйомки) або без використання професійного світлового та іншого обладнання для відео або фотозйомки.

8.4. Виконавець не несе відповідальності якщо Замовнику з тих чи інших необґрунтованих причин не сподобалась якість відео матеріалів, фотографій або веб-порталів

8.5. Виконавець не несе відповідальності за втрату доступів до веб-порталу Замовником.

8.6. Виконавець не несе відповідальності за будь які зміни на веб-порталі Замовником якщо це спричинить не стабільну роботу веб-порталу або повність зупинить роботу самого веб-порталу.

8.7. Виконавець не несе відповідальності за втрату відео або фото матеріалів замовника після передачі Замовнику його матеріалів, якщо не пройшло менше 14 днів з моменту передачі.

8.8. Виконавець має повне право не повертати аванс за послуги якщо Замовник скасував своє замовлення і не попередивши Виконавця менш ніж за 5 дів до моменту виконання Виконавцем замовлення.

8.9. Виконавець має право відмовити Замовнику у його замовленні послуг продакшену якщо замовлення Замовника може спричинити фінансові або репутаційні втрати продакшену.

9.1. Усі спірні питання, які можуть виникнути за цим Договором або у зв’язку з його виконанням, Замовник та Виконавець вирішують шляхом переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим.
9.2. Якщо Замовник та Виконавець не зможуть досягти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

10.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання  або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.

10.2 Наявність форс – мажорних обставин має бути підтверджена необхідними документами Торгово – промислової палати або іншого уповноваженого органу України.

10.3 Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс – мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.

11.1. На веб-сайті використовуються різні форми для введення контактів користувача (далі — Персональні дані). Введення персональних даних здійснюється Замовником добровільно та виключно за його бажанням. У зв’язку з наданням своїх Персональних даних Замовник також надає Виконавцю свою згоду (дозвіл) на обробку своїх персональних даних (що може означати будь-яку інформацію у тому числі, але не виключно, інформацію про прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, контактні номери телефонів , адресі електронної пошти, у тому числі на електронних носіях (далі – «Персональні дані»), з метою забезпечення надання послуг Виконавцем, організації системи адміністрування, управління та підтримання ділових відносин із Замовником та виконання будь-яких інших юридичних дій щодо реалізації цивільно-правових , адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
Замовник підтверджує поінформованість, що Персональні дані підлягають включенню до бази персональних даних «Клієнти», власником якої є Фізична особа підприємець — Мошківська Таїсія Володимирівна (адреса електронної пошти: info@dmedia.space) яка використовує творчий псевдонім —DM Production). Місце знаходження Бази персональних даних «Клієнти» – за місцем реєстрації підприємницької діяльності.
Обробка Персональних даних здійснюватиметься за допомогою інформаційної (автоматизованої) системи та/або у формі картотеки Персональних даних із застосуванням такої сукупності дій як збирання, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення, використання, розповсюдження (у тому числі передача), знеособлення, знищення персональних даних.
Ця Згода (дозвіл) на обробку Персональних даних надається на строк, який необхідний відповідно до обробки Персональних даних, передбаченої цією Згодою, однак у будь-якому випадку до моменту припинення Виконавцем своєї діяльності.
Замовник також підтверджує, що отримав належне повідомлення про включення Персональних даних до бази персональних даних «Клієнти», власником якої є Виконавець, про склад та зміст зібраних Персональних даних, та що отримав роз’яснення всіх прав як суб’єкта персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних».
Доступ до персональних даних Замовника мають лише ті особи, які безпосередньо залучені до оформлення та виконання такого Замовлення, за винятком випадків та в межах, передбачених чинним законодавством України.
11.2. Замовник при оформленні Замовлення зобов’язаний надати точну та правдиву інформацію в обсязі, який необхідний для придбання надання послуг. Надання неточної інформації або не надання такої інформації на вимогу Виконавця може бути приводом для відмови у наданні послуг.
11.3. Виконавець не несе відповідальності за відомості, надані Замовником на Веб-сайті у загальнодоступній формі.
11.4. Виконавець має право надсилати інформаційні, у тому числі рекламні повідомлення на електронну пошту та мобільний телефон Замовника за його згодою. Замовник має право відмовитись від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови, надіславши письмову заяву про відмову від отримання рекламної та іншої інформації Виконавцю за адресою, вказаною на Веб-сайті. Сервісні повідомлення, що інформують Замовника про Замовлення та етапи його обробки, надсилаються автоматично та не можуть бути відхилені.

12.1. Усі авторські немайнові права належать Виконавцю як автору та інших творів та охороняються відповідно до чинного законодавства України.
12.2. Захист особистих немайнових та майнових прав суб’єктів авторського права здійснюється відповідно до цивільного, адміністративного та кримінального законодавства України.
12.3. Виконавець набуває права використання відео матеріалів, фотографій, веб-порталів виключно в особистих цілях. Комерційне використання, а також подальший продаж відео матеріалів, фотографій забороняється. При використанні Замовником відео матеріалів, фотографій у соціальних мережах, в мережі Інтернет (на сайтах, блогах, порталах новин) обов’язкове зазначення автора фотографій. У разі порушення Замовником цього пункту Договору Виконавець залишає за собою право вимагати вказати авторство або припинити публікацію фотографій.
12.4 До правовідносин, що можуть виникати на підставі цього Договору також розповсюджується дія Положення про авторські права продакшену, що розміщене на цьому сайті за адресою: www.dmedia.space.

13.1. Цей договір набирає чинності з дня оформлення Замовлення та діє до виконання всіх умов Договору.
13.2. Веб-сайт може призупинити роботу у зв’язку з проведенням профілактичних або технічних робіт.
13.3. Виконавець залишає за собою право на зміну цін та складу послуг на власний розсуд.
13.4. Договір є публічним та безстроковим і діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому разі до моменту остаточного його виконання Сторонами.
13.5. Ця версія Публічного Договору є поточною.
13.6. Зберігання електронних документів не передбачено.

Якщо у вас э питання ви можете зв'язатись з нами